RSClab - Způsob práce v laboratoři

Jan Sýkora
rev. 1.9.0 (18.11.2000)


1. Přístup k prostředkům laboratoře

Následujíc metody využívání laboratoře poskytují s výjimkou přístupu k periferiím stejné možnosti.

1.1 Co je třeba pro přístup k prostředkům RSClab?

Je to velmi jednoduché. Minimum co potřebujete na vašem klientském počítači, u kterého sedíte, je:
 1. Secure Shell
 2. Xwindows server
Oba dva programy jsou dostupné na řadě platforem včetně Windows a všech klonů UNIXu. Detaily nastavení a míst, kde získat programy, a řadu dalších informací se dozvíte studiem dokumentace počítačových prostředků RSClab.

Při přístupu z učebny 434 a částečně také z 459, 404, 115 je pro vás většina nezbytných věcí již připravena. Čtěte dál.

1.2 Kde získat více informací?

Dokumentace počítačových prostředků RSClab Tato dokumentace obsahuje komplexní informace jak pro zaměstnance, tak i pro studenty. Vzhledem k tomu, že většina prostředků je duálně poskytována pro obě skupiny, platí většina informací obecně. Případné odlišnosti jsou vždy vyznačeny.

2. Přístup k výpočetním prostřekům

2.1 Počítačová učebna RSClab 434

Zde je vše připraveno k okamžité práci bez nutnosti provádění nějakých speciálních úkonů.

2.2 Počítačové učebny 459, 404, 115

Úlohy a práce v počítačové laboratoři je koncipována tak, aby mohl student řešit úlohy jak z laboratoře 434, ev. 459, tak i z veřejně přístupných laboratoří 115 a 404.

Přístup je umožněn pomocí operačního systému Linux, do kterého lze nabootovat všechny počítače v uvedených učebnách. Při zavedení systému se studenti autorizují prostřednictvím svého účtu na Novell NDS (FELIS). Ke každému počítači je asociován domovský adresář s relativně velkou kapacitou. Jedná se ale o prostor sdílený mezi po sobě jdoucími relacemi a nelze tak garantovat, že data v tomto adresáři budou dostupná při dalším přihlášení.

Počítače v učebnách slouží pouze jako Xwindows server. Vaše veškerá uživatelská data související s výukou budete mít na serveru Helios (RSClab-home).

Před prvním přihlášením na server Helios si důkladně prostudujte příručku uživatele serveru Helios

Stručný postup přihlášení z učebny

 1. Po startu počítače zvolte v bootmenu "FELIS - Linux"
 2. Vyčkejte až se objevi grafická logovací obrazovka a zadejte váš username a heslo severu FELIS.
 3. Pro vlastní práci doporučuji Window manager FVWM2. Zvolte je jako option v logovací obrazovce.
 4. spusťte xterminál
 5. zadejte příkaz ssh helios
 6. helios provádí autorizaci studentů vůči NDS - tedy po výzvě zadejte vaše heslo na NDS
 7. Tím jste připojeni a můžete začít pracovat

Tipy pro práci v prostředí UNIX(Linux)/X windows

 1. Někdy je zejména pro začínajícího uživatele zvyklého pouze na MS window prostředí poněkud matoucí, že na počítači, u kterého sedíte může pracovat s řadou aplikací-procesů, který každý běží na jiném vzdáleném serveru. To je typické pro prostředí UNIX a jeho naprostou síťovou transparentnost. Pokud patříte mezi nové uživatele prostudujte si některé z knih doporučených v zde.
 2. Česká a US klávesnice se přepínají pomocí: levý+pravý shift, nebo scroll lock, nebo pouze pro jeden znak pravý alt.
 3. Spusťte xterm - FVWM2- pomocí menu na levém tlačítku myši
 4. Máte k dispozici virtuální pracovní plochy (pager) - využívejte je! Pager je v pravém dolním rohu obrazovky. Přepínání ploch v něm provádíte pomocí levého tlačítka, přesuny pomocí prostředního tlačítka.
 5. Většina lokálních alplikací lze spustit z menu na levém tlačítku myši. Některé aplikace se spouští z příkazové řádky xterm.

Ukončení práce

 1. Ukončete všechny otevřené programy na serveru a odpojte všechny síťově sdílené svazky, které jste si připojili.
 2. Odhlašte se z SSH relace příkazem exit.
 3. Odhlašte se z lokální Xwindows session - tak, aby se opět objevila logovací obrazovka, pak lze počítač restartovat nebo vypnout.

2.3 Přístup z ostatních počítačů

Přístup z ostatních počítačů se od předchozí kapitoly liší pouze tím, že je na vás abyste si korektně nainstalovali SecureShell a Xwindows server s eventuelním počeštěním. Jinak vše ostatní je stejné. K serveru takto lze přistupovat z libobolného k internetu připojeného počítače. Tedy teoreticky i z domova přes modem :-) ... pochopitelně pokud vám váš ISP přidělil IP. Takové spojení bude extrémně pomalé ale funkční s naprosto ekvivalentní funkčností jako z libovolného jiného místa.

2.4 Instalace programů na vašich domácích počítačích - práce offline

Na řadě úloh nebo při přípravě na ně můžete často využít  (pokud chcete) off-line práce. K tomu budete potřebovat příslušné programové vybaní. Většinu z toho co je na serveru si můžete legálně naistalovat i doma. Samozřejmě to už vyžaduje určité znalosti a bude vás to také stát určitý čas. Pro zájemce je připravena distribuce SW na CD s pomocí, které si můžete doma naistalovat prostředí blízké tomu co nabízí server. Detaily naleznete zde.