Program seminářů katedry radioelektroniky na rok 2002

Semináře se konají v budově ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6
 
datum čas místnost přednášející téma
28.3.2002 10:00-12:00 434 P. Šedivý Optimalizace systémů pasivních radarů
4.4.2002 10:00-12:00 434 R. Fišera Kapacita korelovaného prostorově diverzitního frekvenčně selektivního komunikačního kanálu
11.4.2002 10:00-12:00 434 F. Rund Přenos zvuku vnějším zvukovodem lidského ucha. Měrení a modelování.
18.4.2002 10:00-12:00 434 K. Ulovec Multimediální platforma pro digitální televizní vysílání
25.4.2002 10:00-12:00 434 R. Šimík Nové metody stanovení kvalitativních parametrů přenosu v síti DVB-T
2.5.2002 10:00-12:00 434 V. Píč Zpracování signálu pro ANC
9.5.2002 10:00-12:00 434 J. Tykal Segmentace obrazu založená na waveletové transformaci
16.5.2002 10:00-12:00 434 M. Vičan Podpora systému GPS externími čidly
23.5.2002 10:00-12:00 434
--- zrušeno
30.5.2002 10:00-12:00 434 P. Honzík Elektroakustické měniče s elektrickým polem
6.6.2002 10:00-12:00 434 J. Dušek Hodnocení kvality obrazu pomocí HVS modelu
13.6.2002 10:00-12:00 434 J. Těšitel
Detekce v systémech CDMA (Rake Receiver)
20.6.2002 10:00-12:00 434 D. Burda
Struktura SDC v DRM
27.6.2002 10:00-12:00 434 M. Lukeš
Modelování miniaturních křemíkových mikrofonů


 

datum čas místnost přednášející téma
25.10.2002
11:00-12:30 434 K. Anis
Systematic code design based on group theory
1.11.2002

434


8.11.2002
11:00-12:30
434

-- odpadá
15.11.2002
11:00-12:30
434
P. Kopecký
Měření a analýza elektroakustických soustav pomocí MLS signálů
22.11.2002
11:00-12:30
434

-- odpadá (škola uzavřena - zasedání NATO)
29.11.2002
11:00-12:30 434
J. Včelák
Metody redukce složitosti algoritmů detekce sekvencí dat v MIMO komunikačních systémech
6.12.2002
11:00-12:30 434
Jelínek Neivazivní měření rychlosti šíření pulsní vlny
13.12.2002
11:00-12:30 434
D. Bursík
Analýza přenosové funkce umělé hlavy

6.12.2002, Jan Sýkora