Program seminářů katedry radioelektroniky na rok 2006

Semináře se konají v budově ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6
 

datum čas místnost přednášející téma
28.4.
11:00-12:30
434
Z. Bureš

Modely lidské sluchové dráhy a vnímání zvuku.
5.5.
11:00-12:30
434
M. Herrera Artefacts and further statistical evaluation when comparing two psychometric methods for the subjective evaluation of codecs
12.5.
11:00-12:30
434
K. Fliegel Modeling of visual perception of image impairment features
19.5.
11:00-12:30
434
D. Kekrt
Rotational invariance in iterative decoding of turbo-code.
26.5.
11:00-12:30
434
L. Pelant
Maskování zvukových signálů, modely maskování.

11:00-12:30
43411:00-12:30
43411:00-12:30
43411:00-12:30
43411:00-12:30
43411:00-12:30
43411:00-12:30
43411:00-12:30
434
datum čas místnost přednášející téma

11:00-12:30 43411:00-12:30 43411:00-12:30 43411:00-12:30 43411:00-12:30 43411:00-12:30 43411:00-12:30 43411:00-12:30 43411:00-12:30 43411:00-12:30 434

21.4.2006, Jan Sýkora