Specializujeme se na bezdrátovou analogovou a digitální komunikaci a multimediální techniku. Disponujeme specializovanými laboratořemi pro výuku a výzkum v oblasti vysílání, příjmu a zpracování signálu, audiovizuální techniky, radioelektronických měření, družicové navigace a radaru.

Spolupracujeme s univerzitami, vědeckými instituty a průmyslovými podniky, a to hlavně v oblasti výzkumu, vývoje a výukové podpory.

(Draft – zdroj A) Zabýváme se především:

  • bezdrátovými komunikačními systémy; principy a pokročilými metodami analogového a digitálního vysílání, modulací a kódováním; radarem; rádiovým určováním polohy včetně družicových metod,
  • prvky a systémy pro záznam, kompresi, zpracování a reprodukci obrazu a zvuku,
  • psychoakustickými a psychovizuálními studiemi,
  • nástroji CAD pro analýzu a návrh rádiových systémů,
  • vesmírnými technologiemi se zaměřením na rentgenovou optiku.

(Draft – zdroj B) Oborové zaměření:
Teorie digitální komunikace. Teorie informace. Odhad parametrů a teorie detekce. Statistické zpracování signálu. Digitální televize a rozhlas. Zpracování obrazové informace. QoS/QoE v audiovizuálních komunikačních systémech. Obrazová fotonika. Obrazové systémy. Prostorová akustika. Elektroakustické převodníky. Zpracování zvukového signálu ve sluchové dráze. Psychoakustika. Modelování aktivních i pasivních vysokofrekvenčních prvků. Analýza a optimalizace vysokofrekvenčních obvodů. Radionavigační systémy a radar. Radiofrekvenční měření. Mikroprocesorové systémy.

Katedra radioelektroniky
Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6

Mapa

Plán budovy